NutriSelect Pure ®

Nawóz Nowej Generacji
100% naturalny

Nawóz Organiczno-Mineralny dzięki unikalnej formule nie jest wypłukiwany do wód gruntowych oraz rzek, jezior i oceanów.

NutriSelect Pure ®

NutriSelect Pure® F jest produkowany z myślą o uprawach rolnych, polowych i plantacyjnych takich jak zboża, buraki, ziemniaki itp. To unikalny produkt wytwarzany z myślą o uprawie metodą, która pozwala na uzyskanie dużej zawartości materii organicznej, w tym aminokwasów oraz kwasów humusowych, które stymulują wzrost i rozwój roślin uprawnych.

NutriSelect Pure® G jest produkowany z myślą o uprawie kwiatów i zieleni szklarniowej oraz do użyźniania ziemi ogrodniczej. Hamuje on wzrost chwastów, zapobiega erozji gleby i wypłukiwaniu z niej składników organicznych i mineralnych. Dodatkowo rozluźnia strukturę gleby, spulchniając ją i tworząc w niej próchnicę.

NutriSelect Pure® C to produkt dedykowany uprawie grzybów jadalnych, w tym pieczarkom oraz grzybom leczniczym. Spełnia on wszystkie potrzeby pokarmowe grzybów jadalnych, takie jak obecność węgla i składników mineralnych oraz stymuluje wzrost grzybni.

NutriSelect

NutriSelect® to grupa organiczno-mineralnych nawozów wspierających uprawę roślin i grzybów mająca zastosowanie w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym, w parkach i terenach zieleni, na różnych rodzajach gleb, szczególnie słabych, gliniastych, solankowych i piaszczystych. Mogą także być wykorzystywane do upraw polowych i szklarniowych, do uprawy pieczarek i grzybów jadalnych oraz grzybów leczniczych.

Nasza misja

„Naszą misją jest transformacja rynku nawozów i wprowadzenie produktów, które nie tylko nie degradują długofalowo ziem uprawnych, ale przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju”.

Explore NutriSelect

NutriSelect® F to unikalny produkt wytwarzany opatentowaną metodą, która pozwala na uzyskanie dużej zawartości materii organicznej, w tym aminokwasów oraz kwasów humusowych, które stymulują wzrost i rozwój roślin uprawnych.

NutriSelect® G jest zaprojektowany z myślą o uprawie kwiatów i zieleni szklarniowej oraz do użyźniania ziemi ogrodniczej. Hamuje on wzrost chwastów, zapobiega erozji gleby i wypłukiwaniu z niej składników organicznych i mineralnych. Dodatkowo NutriSelect® G rozluźnia strukturę gleby, spulchniając ją i tworząc w niej próchnicę.

NutriSelect® C to produkt dedykowany uprawie grzybów jadalnych, w tym pieczarkom oraz grzybom leczniczym. Spełnia on wszystkie potrzeby pokarmowe grzybów jadalnych, takie jak obecność węgla i składników mineralnych oraz stymuluje wzrost grzybni.