NutriSelect Pure Compost

NutriSelect Pure® C to produkt dedykowany uprawie grzybów jadalnych, w tym pieczarkom oraz grzybom leczniczym. Spełnia on wszystkie potrzeby pokarmowe grzybów jadalnych, takie jak obecność węgla i składników mineralnych oraz stymuluje wzrost grzybni.

Ogromną zaletą jest fakt, że jednocześnie NutriSelect® C jako produkt selektywny, odpowiadający tylko specyficznym potrzebom pokarmowym pieczarki, nie wpływa na namnażanie mikroflory w podłożu. Oznacza to, że nie stymuluje wzrostu temperatury podłoża, który jest skutkiem ubocznym stosowania powszechnie wykorzystywanych dodatków. Pozwala to na możliwość stosowania wysokich jego dawek, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych dodatków dostępnych na rynku.

NutriSelect® C to produkt dedykowany uprawie grzybów jadalnych, w tym pieczarkom oraz grzybom leczniczym. Spełnia on wszystkie potrzeby pokarmowe grzybów jadalnych, takie jak obecność węgla i składników mineralnych oraz stymuluje wzrost grzybni.

Ogromną zaletą jest fakt, że jednocześnie NutriSelect® C jako produkt selektywny, odpowiadający tylko specyficznym potrzebom pokarmowym pieczarki, nie wpływa na namnażanie mikroflory w podłożu. Oznacza to, że nie stymuluje wzrostu temperatury podłoża, który jest skutkiem ubocznym stosowania powszechnie wykorzystywanych dodatków. Pozwala to na możliwość stosowania wysokich jego dawek, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych dodatków dostępnych na rynku.