NutriSelect Pure Farm

NutriSelect Pure® F to unikalny produkt wytwarzany opatentowaną metodą, która pozwala na uzyskanie dużej zawartości materii organicznej, w tym aminokwasów oraz kwasów humusowych, które stymulują wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Produkty NutriSelect® jako alternatywa dla tradycyjnych nawozów mineralnych
Z naszych doświadczeń wynika, iż stosowanie tego typu nawozów organiczno-mineralnych jest skuteczną i ekonomicznie opłacalną alternatywą w stosunku do
nawożenia nawozami mineralnym NPK. Jesteśmy przekonani, że powszechne stosowanie w uprawach roślin nawozów organicznych jest odpowiedzią na potrzebę wdrożenia nowych środków do produkcji ekologicznej oraz poprawy jakości gleb ogrodniczych i użytkowanych rolniczo ,w tym zwiększenia zawartości próchnicy w glebie. Produkt NutriSelect® F osiąga najwyższą skuteczność, gdy jest stosowany od początkowych stadiów uprawy.

NutriSelect Pure® F i jego działanie:

• Posiada właściwości sorpcyjne wody, zatrzymuje wodę
• Stanowi kompleksowe żywienie roślin
• Nie jest wypłukiwany do wód gruntowych i ścieków wodnych
• Reguluje pH gleby i podłoża , nie zakwasza gleby
• NutriSelect można stosować do upraw polowych, szklarniowych, hydroponicznych i fertygacji
• NutriSelect remineralizuje glebę – tworząc próchnicę glebową czego nie tworzą nawozy sztuczne zawierające mocznik
• Poprawia jakość plonów o 70% przez zwiększenie wartości odżywczych w owocach, ziarnach, korzeniach, bulwach
• Zwiększają ilość plonów wagowych od 30%
• Nie tworzą azotanów i azotynów
• Są przyjazne dla środowiska naturalnego
• Minerały zwiększają wartości odżywcze zielonych pasz i kiszonek dla zwierząt
• Zawarty w NutriSelect krzem chroni rośliny przed stresem biotycznym i abiotycznym
• NutriSelect można stosować jako mechaniczną ochronę roślin przed ich szkodnikami, bez zachowywania okresów karencji
• NUTRISELECT + ( PLUS) służy do zaprawiania nasion w sposób naturalny
• NUTRISELECT + (PLUS) wspomaga walkę z szeroką gamą patogenow grzybowych wywołujących choroby odglebowe , a także ogranicza występowanie trudnych do zwalczania chorób bakteryjnych tworząc naturalną barierę ochronną dla rośliny.

Charakterystyka nawozu:

Nawóz NutriSelect® to produkt o właściwościach remineralizujących glebę. Ma na celu wzmocnienie ochrony roślin na działanie stresu biotycznego i abiotycznego, wzmocnienie odporności roślin i grzybów na działanie patogenów. Zawiera minerały o powolnym uwalnianiu składników pokarmowych oraz nie jest wypłukiwany do wód gruntowych. Zawiera krzem, który ochrania rośliny przed przemarzaniem, przesuszaniem oraz wyleganiem. Ponadto działa pozytywnie na tworzenie próchnicy glebowej.
Środek przeznaczony do stosowania doglebowego i pogłównego. Polecany do stosowania w uprawach polowych, szklarniowych i pod osłonami. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, rolnictwie ekologicznym, uprawie pieczarek, grzybów i grzybów leczniczych. Może występować w postaci pylistej i granulatu.

Zabronione jest łączenie, mieszanie lub/i poddawanie innym czynnikom
modyfikującym produkt NutriSelect® z innymi dostępnymi produktami na rynku w tym wszekiego rodzaju opryski .

Nawóz NutriSelect® F jest zalecany do jednorazowego stosowania w początkowej fazie wzrostu i rozwoju wegetatywnego roślin uprawnych, co istotnie zmniejsza koszty aplikacji. NutriSelect® F zwiększa potencjał plonotwórczy roślin i ogranicza wymaganą liczbę zabiegów nawożenia mineralnego oraz poprawia fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Dzięki dużej zawartości materii organicznej w naszym produkcie, stosowanie go istotnie zwiększa dostępność wody i składników mineralnych w glebie. Z kolei dzięki wzbogaceniu gleby w substancję organiczną łagodzone są efekty uboczne nadmiernego nawożenia mineralnego czy też deficytu składników mineralnych w glebie. Dlatego zachęcamy do stosowania NutriSelect® F na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach ubogich w próchnicę.

NutriSelect® F wspiera pracę korzystnych mikroorganizmów zasiedlających glebę.

Zawarta w produkcie NutriSelect® F materia organiczna jest efektywnie rozkładana przez bakterie glebowe. Mikroorganizmy glebowe w procesie mineralizacji, w temperaturze gleby powyżej 8-10°C, rozkładają azot białkowy zawarty w nawozie do mineralnych form azotu, N-NH4 i N-NO3, które są pobierane przez rośliny. Procesy mineralizacji przebiegają w kilku etapach i polegają na rozkładzie materii organicznej z nawozu i uwalnianiu składników mineralnych dzięki aktywności metabolicznej wielu mikroorganizmów zasiedlających glebę. Dzięki temu wspieramy naturalne procesy zachodzące w glebie i wspieramy jej mikrobiom.

NutriSelect® F poprawia żyzność gleby, pozytywnie wpływa na rozwój ogólnej populacji mikroorganizmów glebowych, w tym na zwiększenie populacji pożytecznych bakterii glebowych oraz korzystnych dla roślin grzybów mikoryzowych. Kluczową rolę odgrywa tutaj duża zawartość materii organicznej, która zwiększa w glebie aktywność mikroorganizmów i dostępność składników mineralnych dla roślin. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że stosowanie jego w uprawach roślin sadowniczych wpłynęło korzystnie na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby, poprawiając stan odżywienia roślin w składniki mineralne oraz ich wzrost i plonowanie.

Rolnictwo przyszłości, które stawia na ekologię!

NutriSelect® F przyczynia się także do ochrony wód i środowiska glebowego poprzez redukcję chemicznych środków produkcji. Nasze produkty mogą być stosowane w ekologicznych i zrównoważonych technologiach uprawy roślin, ukierunkowanych na poprawę plonowania roślin, zwiększenie żyzności gleb oraz ograniczenie zjawiska zmęczenia gleby.

NutriSelect® F to unikalny produkt wytwarzany opatentowaną metodą, która pozwala na uzyskanie dużej zawartości materii organicznej, w tym aminokwasów oraz kwasów humusowych, które stymulują wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Produkty NutriSelect® jako alternatywa dla tradycyjnych nawozów mineralnych
Z naszych doświadczeń wynika, iż stosowanie tego typu nawozów organiczno-mineralnych jest skuteczną i ekonomicznie opłacalną alternatywą w stosunku do
nawożenia nawozami mineralnym NPK. Jesteśmy przekonani, że powszechne stosowanie w uprawach roślin nawozów organicznych jest odpowiedzią na potrzebę wdrożenia nowych środków do produkcji ekologicznej oraz poprawy jakości gleb ogrodniczych i użytkowanych rolniczo ,w tym zwiększenia zawartości próchnicy w glebie. Produkt NutriSelect® F osiąga najwyższą skuteczność, gdy jest stosowany od początkowych stadiów uprawy.

NutriSelect® F i jego działanie:

• Posiada właściwości sorpcyjne wody, zatrzymuje wodę
• Stanowi kompleksowe żywienie roślin
• Nie jest wypłukiwany do wód gruntowych i ścieków wodnych
• Reguluje pH gleby i podłoża , nie zakwasza gleby
• NutriSelect można stosować do upraw polowych, szklarniowych, hydroponicznych i fertygacji
• NutriSelect remineralizuje glebę – tworząc próchnicę glebową czego nie tworzą nawozy sztuczne zawierające mocznik
• Poprawia jakość plonów o 70% przez zwiększenie wartości odżywczych w owocach, ziarnach, korzeniach, bulwach
• Zwiększają ilość plonów wagowych od 30%
• Nie tworzą azotanów i azotynów
• Są przyjazne dla środowiska naturalnego
• Minerały zwiększają wartości odżywcze zielonych pasz i kiszonek dla zwierząt
• Zawarty w NutriSelect krzem chroni rośliny przed stresem biotycznym i abiotycznym
• NutriSelect można stosować jako mechaniczną ochronę roślin przed ich szkodnikami, bez zachowywania okresów karencji
• NUTRISELECT + ( PLUS) służy do zaprawiania nasion w sposób naturalny
• NUTRISELECT + (PLUS) wspomaga walkę z szeroką gamą patogenow grzybowych wywołujących choroby odglebowe , a także ogranicza występowanie trudnych do zwalczania chorób bakteryjnych tworząc naturalną barierę ochronną dla rośliny.

Charakterystyka nawozu:

Nawóz NutriSelect® to produkt o właściwościach remineralizujących glebę. Ma na celu wzmocnienie ochrony roślin na działanie stresu biotycznego i abiotycznego, wzmocnienie odporności roślin i grzybów na działanie patogenów. Zawiera minerały o powolnym uwalnianiu składników pokarmowych oraz nie jest wypłukiwany do wód gruntowych. Zawiera krzem, który ochrania rośliny przed przemarzaniem, przesuszaniem oraz wyleganiem. Ponadto działa pozytywnie na tworzenie próchnicy glebowej.
Środek przeznaczony do stosowania doglebowego i pogłównego. Polecany do stosowania w uprawach polowych, szklarniowych i pod osłonami. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, rolnictwie ekologicznym, uprawie pieczarek, grzybów i grzybów leczniczych. Może występować w postaci pylistej i granulatu.

Zabronione jest łączenie, mieszanie lub/i poddawanie innym czynnikom
modyfikującym produkt NutriSelect® z innymi dostępnymi produktami na rynku w tym wszekiego rodzaju opryski .

Nawóz NutriSelect® F jest zalecany do jednorazowego stosowania w początkowej fazie wzrostu i rozwoju wegetatywnego roślin uprawnych, co istotnie zmniejsza koszty aplikacji. NutriSelect® F zwiększa potencjał plonotwórczy roślin i ogranicza wymaganą liczbę zabiegów nawożenia mineralnego oraz poprawia fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Dzięki dużej zawartości materii organicznej w naszym produkcie, stosowanie go istotnie zwiększa dostępność wody i składników mineralnych w glebie. Z kolei dzięki wzbogaceniu gleby w substancję organiczną łagodzone są efekty uboczne nadmiernego nawożenia mineralnego czy też deficytu składników mineralnych w glebie. Dlatego zachęcamy do stosowania NutriSelect® F na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach ubogich w próchnicę.

NutriSelect® F wspiera pracę korzystnych mikroorganizmów zasiedlających glebę.

Zawarta w produkcie NutriSelect® F materia organiczna jest efektywnie rozkładana przez bakterie glebowe. Mikroorganizmy glebowe w procesie mineralizacji, w temperaturze gleby powyżej 8-10°C, rozkładają azot białkowy zawarty w nawozie do mineralnych form azotu, N-NH4 i N-NO3, które są pobierane przez rośliny. Procesy mineralizacji przebiegają w kilku etapach i polegają na rozkładzie materii organicznej z nawozu i uwalnianiu składników mineralnych dzięki aktywności metabolicznej wielu mikroorganizmów zasiedlających glebę. Dzięki temu wspieramy naturalne procesy zachodzące w glebie i wspieramy jej mikrobiom.

NutriSelect® F poprawia żyzność gleby, pozytywnie wpływa na rozwój ogólnej populacji mikroorganizmów glebowych, w tym na zwiększenie populacji pożytecznych bakterii glebowych oraz korzystnych dla roślin grzybów mikoryzowych. Kluczową rolę odgrywa tutaj duża zawartość materii organicznej, która zwiększa w glebie aktywność mikroorganizmów i dostępność składników mineralnych dla roślin. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że stosowanie jego w uprawach roślin sadowniczych wpłynęło korzystnie na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby, poprawiając stan odżywienia roślin w składniki mineralne oraz ich wzrost i plonowanie.

Rolnictwo przyszłości, które stawia na ekologię!

NutriSelect® F przyczynia się także do ochrony wód i środowiska glebowego poprzez redukcję chemicznych środków produkcji. Nasze produkty mogą być stosowane w ekologicznych i zrównoważonych technologiach uprawy roślin, ukierunkowanych na poprawę plonowania roślin, zwiększenie żyzności gleb oraz ograniczenie zjawiska zmęczenia gleby.