Jakość

Oferowane przez nas produkty są wytwarzane i wzbogacane opatentowaną metodą dyssypacji poprzez rozpraszanie cząstek energii, które to tylko stanowią część wieloetapowego procesu przygotowania surowców według algorytmicznego namiarowania i naważania opartego na danych rozmytych. Metoda ta pozwala na przygotowanie receptur według indywidualnych potrzeb oraz stwarza możliwości rozwoju tych produktów w toku prowadzonych badań nad ich zastosowaniem w odniesieniu do nowych roślin czy środowisk glebowych. 

Nie istnieje nawóz uniwersalny. Istnieje natomiast uniwersalna metoda przygotowania produktów wpierających uprawę dla danego typu upraw i danego podłoża. Opracowaliśmy opatentowaną metodę pozwalającą na podstawie pobranych próbek gleb i znajomości przeważających upraw stworzyć nawozy szyte na miarę. Dzięki temu nasza oferta zawiera nie tylko produkty zoptymalizowane pod kątem europejskich upraw i warunków klimatycznych; tworzymy produkty dopasowane do potrzeb klientów na całym świecie. Nasi specjaliści w konsultacji z Państwem przygotują nawozy zawierające wsad organiczno-mineralny dopasowany do Państwa profilu produkcji rolnej oraz lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Dzięki temu podejściu możemy stworzyć produkty dedykowane, chroniąc przy tym zasoby naturalne naszej planety, optymalizując zużycie surowców naturalnych, zapewniając przy tym powtarzalność.

Jak działa nasz algorytm optymalizacyjny 

Stosowane powszechnie metody optymalizacji namiaru wsadu opierają się na założeniu, że materiały wsadowe określone są punktowymi wartościami dla poszczególnych pierwiastków, które występują̨ w składzie chemicznym. Nasza technologia pozwala na uwzględnienie do 100 pozycji materiałów i pierwiastków chemicznych. Obliczony w ten sposób namiar optymalny pozwala znaleźć idealne zestawienie posiadanych surowców, w których zakresy pierwiastków w całości mieszczą się w zakresach produktu docelowego. 

Algorytm kalkulacyjny stanowi uniwersalne podejście do procesów optymalizacji namiarowania dla dowolnego produktu finalnego, w naszym przypadku mieszaniny związków chemicznych. Największe korzyści jego zastosowania widoczne są wtedy, gdy do produkcji używane są surowce niepowtarzalne, różnego pochodzenia, znacznie korzystniejsze cenowo od czystych materiałów lub gdy zastosowanie mają dodatki czy uszlachetniacze lub czyste materiały. Zakładany skład chemiczny produktu końcowego zależy od oczekiwań klienta i może być zgodny z określoną normą lub może brać pod uwagę obecność dowolnych pierwiastków chemicznych w dowolnym zakresie, także takich, które nie są określone normami międzynarodowymi. To Państwo określacie parametry składu pożądanego wyrobu, a nasi specjaliści służą pomocą na każdym etapie współpracy. 


Zastosowana przez nas metoda obliczeniowa pozwala na uzyskanie każdorazowo najoptymalniejszego wyniku, pozwala na wprowadzenie danych dotyczących uzysków procesowych surowców, a nawet odrębnie uzysków poszczególnych pierwiastków w obrębie danego surowca, w zależności od charakteru procesu technologicznego czy parametrów instalacji itp. Dodatkowymi założeniami mogą być limity wagowe minimalne i maksymalne poszczególnych materiałów wsadowych, co pozwala na sprawną organizację gospodarki surowcowej oraz procesów zakupowych. 

Wyposażeni w tę wiedzę ciągle rozszerzamy naszą działalność uzyskując produkty będące korzystną alternatywą w czasie, gdy gospodarka surowcowa, a szczególnie naturalna jest kluczowa w produkcji zrównoważonych nawozów.
Oferowane przez nas produkty są wytwarzane i wzbogacane opatentowaną metodą dyssypacji poprzez rozpraszanie cząstek energii, które to tylko stanowią część wieloetapowego procesu przygotowania surowców według algorytmicznego namiarowania i naważania opartego na danych rozmytych. Metoda ta pozwala na przygotowanie receptur według indywidualnych potrzeb oraz stwarza możliwości rozwoju tych produktów w toku prowadzonych badań nad ich zastosowaniem w odniesieniu do nowych roślin czy środowisk glebowych. 

Nie istnieje nawóz uniwersalny. Istnieje natomiast uniwersalna metoda przygotowania produktów wpierających uprawę dla danego typu upraw i danego podłoża. Opracowaliśmy opatentowaną metodę pozwalającą na podstawie pobranych próbek gleb i znajomości przeważających upraw stworzyć nawozy szyte na miarę. Dzięki temu nasza oferta zawiera nie tylko produkty zoptymalizowane pod kątem europejskich upraw i warunków klimatycznych; tworzymy produkty dopasowane do potrzeb klientów na całym świecie. Nasi specjaliści w konsultacji z Państwem przygotują nawozy zawierające wsad organiczno-mineralny dopasowany do Państwa profilu produkcji rolnej oraz lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Dzięki temu podejściu możemy stworzyć produkty dedykowane, chroniąc przy tym zasoby naturalne naszej planety, optymalizując zużycie surowców naturalnych, zapewniając przy tym powtarzalność.

Jak działa nasz algorytm optymalizacyjny 

Stosowane powszechnie metody optymalizacji namiaru wsadu opierają się na założeniu, że materiały wsadowe określone są punktowymi wartościami dla poszczególnych pierwiastków, które występują̨ w składzie chemicznym. Nasza technologia pozwala na uwzględnienie do 100 pozycji materiałów i pierwiastków chemicznych. Obliczony w ten sposób namiar optymalny pozwala znaleźć idealne zestawienie posiadanych surowców, w których zakresy pierwiastków w całości mieszczą się w zakresach produktu docelowego. 

Algorytm kalkulacyjny stanowi uniwersalne podejście do procesów optymalizacji namiarowania dla dowolnego produktu finalnego, w naszym przypadku mieszaniny związków chemicznych. Największe korzyści jego zastosowania widoczne są wtedy, gdy do produkcji używane są surowce niepowtarzalne, różnego pochodzenia, znacznie korzystniejsze cenowo od czystych materiałów lub gdy zastosowanie mają dodatki czy uszlachetniacze lub czyste materiały. Zakładany skład chemiczny produktu końcowego zależy od oczekiwań klienta i może być zgodny z określoną normą lub może brać pod uwagę obecność dowolnych pierwiastków chemicznych w dowolnym zakresie, także takich, które nie są określone normami międzynarodowymi. To Państwo określacie parametry składu pożądanego wyrobu, a nasi specjaliści służą pomocą na każdym etapie współpracy. 


Zastosowana przez nas metoda obliczeniowa pozwala na uzyskanie każdorazowo najoptymalniejszego wyniku, pozwala na wprowadzenie danych dotyczących uzysków procesowych surowców, a nawet odrębnie uzysków poszczególnych pierwiastków w obrębie danego surowca, w zależności od charakteru procesu technologicznego czy parametrów instalacji itp. Dodatkowymi założeniami mogą być limity wagowe minimalne i maksymalne poszczególnych materiałów wsadowych, co pozwala na sprawną organizację gospodarki surowcowej oraz procesów zakupowych. 

Wyposażeni w tę wiedzę ciągle rozszerzamy naszą działalność uzyskując produkty będące korzystną alternatywą w czasie, gdy gospodarka surowcowa, a szczególnie naturalna jest kluczowa w produkcji zrównoważonych nawozów.